Μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με όλους τους τύπους των Γερανών και Καλαθοφόρων καινούριων ή μεταχειρισμένων:

 

όλων των κατασκευαστών ανυψωτικών μηχανημάτων :